2 daagse training CONTEXT

(on)zichtbare verbindingen?!

Kinderen staan niet op zichzelf. Zij worden mee bepaald door hun omgeving en de relaties om hen heen. Zelfs door de relaties uit vorige generaties. In de hulpverlening aan kinderen kun je niet voorbij gaan aan deze verwevenheid van ouders en kinderen. Er is altijd een wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving. De kwaliteit van deze wisselwerking is bepalend voor een gezonde psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid.

De wijze waarop jij als begeleider, hulpverlener reageert op kinderen en ouders, wordt deels bepaald door je professionele deskundigheid. Grotendeels (70 tot 90%) wordt dit echter bepaald door jou als persoon. Niet de theorie, niet het protocol, de methode of gekozen therapievorm, maar JIJ zelf en je relatie met de cliënt zijn het belangrijkste instrument die aan verandering en ontwikkeling bijdraagt. Door je meer bewust te zijn van alle factoren die bijdragen aan wie je bent en de invloed die van jou uitgaat, ontwikkel  je jezelf zowel persoonlijk als professioneel.

Wil jij van binnenuit begrijpen waar dit over gaat? Vergroot jouw deskundigheid op het gebied van het systeemgericht en contextueel werken met kinderen, ouders en gezinnen.

child-1032014_960_720

De onvoorwaardelijke verbondenheid tussen kinderen hun ouders leidt er toe dat ze geneigd zijn voor elkaar te zorgen en op te komen. Kinderen blijven loyaal aan hun ouders ook als deze (zwaar) tekortschieten.

Het is een absolute voorwaarde geen partij te kiezen in de relatie met kind en ouders. Dat je opkomt voor de belangen van àlle betrokkenen, inclusief die van jezelf. Vanuit “meer-zijdige partijdigheid” in staat bent om de dialoog met kind en ouder(s) aan te gaan, ieder te zien in wie hij/zij werkelijk is en erkenning te geven voor de zorg naar elkaar. De onzichtbare verbindingen die toch een beslissende rol spelen in relaties.

Je dient rekening te houden met het gegeven dat het in het contact met kinderen en ouders niet gaat om oorzaak en gevolg, maar om circulariteit: binnen het geheel heeft alles invloed op alles. De kwaliteit van deze wisselwerkingen – hoé mensen communiceren – is bepalend voor een gezonde psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid.

Om effectief hulp te verlenen is het belangrijk te beseffen dat jij (net als kinderen en ouders) jezelf én je eigen geschiedenis meeneemt in het contact. Net als ieder ander maak jij deel uit van een groter geheel – van je familiesysteem, je sociale omgeving en culturele context – die invloed heeft op je denken, voelen en doen. Voor de hulpverlener vaak een grote uitdaging, omdat het niet een vanzelfsprekende houding is.

MELD JE HIER AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING EN WEERBAARHEID

* verplicht

De contextuele benadering is uitgewerkt door Nagy en Krasner. De ethische aspecten loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn in de dynamiek van menselijke relaties heel belangrijk.

Twee intensieve dagen waarin je vooral met praktische oefeningen het bewustzijn rondom je grondhouding van meerzijdige partijdigheid, je deskundigheid en vaardigheden versterkt: niet door neutraal te zijn, maar door erkenning te geven en op te komen voor de belangen van alle betrokkenen.

Door Mea Coppens, Europees gecertificeerd Contextueel therapeut, Speaking Circles® Facilitator, master NLP, Hypnotherapeut en supervisor. Co-docent, Jooske Kool.

KOSTEN? € 375,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch. 

ACCREDITATIE mogelijk bij SKJ, NFG, Lerarenregister.

VERBLIJF? Informeer naar de mogelijkheid voor overnachting ter plaatse.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.

Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan! 

Informeer naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op.