evenwicht, veerkracht en moed. dat gun je elk kind!

Power training helpt!

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat kinderen leren voor zichzelf te zorgen en dat zij zich veilig, geborgen en verbonden voelen. De cijfers liegen er niet om; gemiddeld heeft een kwart van de kinderen psychosociale problemen. Alle reden dus om als beroepskracht en professional goed toegerust te zijn om kinderen én ouders (vroegtijdig) te kunnen ondersteunen. 

Wil jij in je werk met kinderen en jongeren snel(ler) tot diepgaande resultaten komen? Maak kennis met een systeemgerichte integratieve benadering voor psychosociale hulp op basis van methodisch inzetten van bewegen. Een duurzame investering voor kind en ouders!

 

VOLG ONS OP

BEKIJK DEZE VIDEO EN MAAK KENNIS MET DE POWer TRAINING VOOR KINDEREN (7 – 12 JAAR) (voorheen Ho, tot hier en niet verder…!)

SEMINAR

Kinderen met psychosociale problemen hebben stress.
Chronische stress is direct van invloed op ons brein – neurologisch, chemisch en genetisch – en vormt een voedingsbodem voor lichamelijke, mentale, emotionele, én relationele problemen op latere leeftijd.

Tijdens het seminar staat de vraag centraal:
Wat heeft een kind nodig voor een gezonde ontwikkeling en het vermogen tot empathie, compassie en veerkracht?

We staan stil bij de problemen waar kinderen in onze westerse samenleving mee te maken hebben en hoe vroegkinderlijke ervaringen het denken, voelen en doen beïnvloeden. Aan den lijve ervaar je hoe het bewegen als middel een passend antwoord is.

TRAINING

Bewegen werkt direct in op het brein en het stressresponssysteem, waarvan bekend is dat deze een centrale rol speelt bij het ontstaan en voortbestaan van psychosociale problemen.

Ontdek hoe bewegen je lichamelijk, mentaal, emotioneel en relationeel beïnvloed en ervaringsgerichte werkvormen bijdragen aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Vergroot jouw deskundigheid en ontwikkel een dieper bewustzijn om op andere wijze te kijken naar gedrag, psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid. De praktisch toepasbare, ervaringsgerichte werkvormen geven een basis om verder te bouwen aan een stevig fundament.

OPLEIDING

Vergroot jouw deskundigheid en ontwikkel een gedegen basis om kinderen, jongeren en hun ouders diepgaand te ondersteunen. Draag op energieke, actieve en positieve wijze bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Versterk de relatie tussen kind en belangrijke anderen.

Een unieke deeltijd opleiding op HBO-plus niveau voor mensen werkzaam in (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ. Gespecialiseerde psychosociale hulp met bewegen – ervaringsgericht leren – als middel ter bevordering van de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid.

Integratief, systeemgericht én oplossingsgericht.

GEEF KINDEREN WORTELS EN VLEUGELS!