xxxxxx
xxxxxxx
DSCN0426 (2)

visie

EVENWICHT, VEERKRACHT en MOED, dat gun je elk kind!

NIET ALLE KINDEREN ZITTEN LEKKER IN HUN VEL!

Meer dan ooit is bewustwording én gedragsverandering op het gebied van de psychosociale ontwikkeling én weerbaarheid voor kinderen, jongeren en hun ouders noodzakelijk. De cijfers liegen er niet om. Gemiddeld heeft een kwart van de kinderen (20 – 25%) psychosociale problemen.

Psychosociale problemen bij kinderen en jongeren zijn een belangrijk thema in het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk en de GGZ. De nood is groot, de urgentie hoog.

Kinderen lijden vaak zwaar als gevolg van psychosociale problemen. Meestal zijn ze langdurig van aard en kunnen op oudere leeftijd verergeren of ontaarden in langdurige fysieke, psychische, sociale en psychiatrische problemen, verslaving, gewelddadig of crimineel gedrag en suïcide.

De zware belasting werkt ook door op het gezin, de school, de sociale omgeving én de maatschappij. Alle reden dus om als beroepskracht of professional goed toegerust te zijn om (vroegtijdig) kinderen, jongeren en hun ouders diepgaand te kunnen ondersteunen.

KINDEREN MET PROBLEMEN HEBBEN STRESS!

Om met moeilijkheden, pijn of angst om te gaan leren kinderen “manieren”. Ze ontwikkelen gedragsstrategieën om zichzelf te beschermen en staande te houden, te overleven.  Dit overlevingsgedrag wordt aangestuurd door het emotionele brein – welke waakt over de veiligheid en hoe het kind voelt, denkt en doet. Op korte termijn kan dit effectief zijn, maar op langere termijn belemmert het de psychosociale ontwikkeling.

Of een kind met problemen zich nu terugtrekt in zichzelf (internaliserend) of zich naar buiten toe manifesteert en afreageert (externaliserend), het zijn dus twee kanten van dezelfde medaille. Hoewel de uitingsvormen verschillend zijn, komen ze beide voort uit instinctieve – door stress ingegeven – primaire gedragingen; vechten, vluchten of bevriezen.

Het emotionele brein staat in directe verbinding met het lichaam en overheerst bij stress alle andere bewustzijnsfuncties. Het kind raakt dan als het ware “bevangen” en is niet langer in staat om cognitieve informatie te verwerken en te komen tot (samen)spelen, leren en ontwikkelen. Is er chronisch sprake van stress dan stagneert de psychosociale ontwikkeling.

Breinonderzoek toont aan dat praten dan niet goed helpt. Om gezond te functioneren is aandacht voor de basisfuncties én de basisbehoeften die samenhangen met het functioneren van het emotionele brein van belang. Bewegen helpt daar bij!

DOELTREFFEND EN EFFECTIEF!

Recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychologie, biologie en neurowetenschap, bevestigen de werkzame factoren van de POWer training (voorheen Ho, tot hier en niet verder…!). De training werkt direct in op het brein en het stressresponssysteem, waarvan bekend is dat deze een centrale functie speelt bij psychosociale problemen.

De POW-er training richt zich op:

– Basisbehoeften – het fundament voor een gezonde ontwikkeling

– Ervaringsgericht leren door spelen en bewegen – deze beïnvloeden direct het stressresponssysteem en hoe het kind voelt, denkt en doet

– Sociaal systeem – betrokkenheid van ouders, opvoeders, school en belangrijke anderen versterkt het gevoel van verbondenheid

– Oplossingen – gericht op de gewenste situatie, bereikte successen, competenties en mogelijkheden