2 daagse training CONTEXT

(on)zichtbare verbindingen?!

Kinderen staan niet op zichzelf. Zij worden bepaald door hun omgeving, door hun context; de relaties om hen heen en zelfs door de relaties uit vorige generaties.

Er is altijd een wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving. De kwaliteit van deze wisselwerking is bepalend voor een gezonde psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid. 

Vergroot jouw deskundigheid op het gebied van het systeemgericht en contextueel werken met kinderen, ouders en gezinnen.

child-1032014_960_720

Inzicht in de interactie tussen het kind en de omgeving geeft zicht op de achterliggende factoren die een rol spelen in het ontstaan en voortbestaan van psychosociale problemen. Daarnaast ook op wat er goed gaat en wat de gezonde krachten van het systeem zijn.

Als professional maak je eveneens deel uit van het systeem. Kennis, vaardigheden en inzicht in jouw rol binnen zo’n systeem en op welke wijze je hier aan vorm en inhoud geeft zijn van doorslaggevend belang. Jij bent het instrument!

Over onderlinge relaties, rolpatronen, loyaliteit, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, meerzijdig partijdigheid, overdracht, tegenoverdracht…

Meer informatie volgt.

MELD JE HIER AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING EN WEERBAARHEID

* verplicht

KOSTEN? € 375,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch. 

ACCREDITATIE mogelijk bij SKJ, NFG, Lerarenregister.

VERBLIJF? Informeer naar de mogelijkheid voor overnachting ter plaatse.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan! 

Informeer naar de mogelijkheden. Neem contact met ons op.