12096170_905800029508140_998437027613557127_n
11002609_787832037971607_596009542808304893_n
FOTO 14 DSC_5279
DSC_3703 EVENWICHT
Foto 4_DSC_6069_TT_P

TRAINING

Vergroot jouw bewustzijn en deskundigheid op het gebied van de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid en ontdek hoe je met minder woorden meer doet! 

Ervaar aan den lijve de essentie van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en ontdek hoe het bewegend leren je lichamelijk, mentaal, emotioneel en relationeel beïnvloed en bijdraagt aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Leer werkvormen en vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk en maak kennis met een theoretisch kader van waaruit je op een andere wijze kunt kijken naar gedrag, de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid.

Recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychologie, biologie en neuro-wetenschap, bevestigen de werkzame factoren van de methode Ho, tot hier en niet verder…!

De 1-daagse introductie POW-trainingen dienen als kennismaking met de methode Ho, tot hier en niet verder…! in het werken met KINDEREN (Programma “Ho, tot hier en niet verder…!“) of JONGEREN (Programma CHOICE).

De 2-daagse trainingen dienen als bouwstenen voor de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid Na het succesvolle deelname aan alle bouwstenen én afronding van literatuur- en verwerkingsopdrachten ontvang je het certificaat Specialist Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid. Je kunt dan de  methode Ho, tot hier en niet verder…! breed in zetten voor specialistische psychosociale hulp aan kinderen en jongeren en ondersteuning van de ouders.

PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR WIE? De laagdrempelige en praktische trainingen / bouwstenen zijn toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ.

DOOR WIE? Docenten Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid.

KOSTEN
1-daagse INTRODUCTIE POW-TRAINING: € 95,- 
2-daagse TRAINING (bouwsteen): € 375,-
Beide trainingen inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch.  Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.

ACCREDITATIE mogelijk bij SKJ, NFG, Lerarenregister.

AANMELDEN Stuur een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl of neem rechtstreeks contact met ons op.

Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden. 

EVENWICHT, VEERKRACHT EN MOED. DAT GUN JE ELK KIND!

1-DAAGSE TRAINING – STEVIG IN JE SCHOENEN, LEKKER IN JE VEL!

12 januari 2018 – 10.00 – 17.00 te Veldhoven

Maak kennis met de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de toepassing hiervan in het werken met  KINDEREN (7 – 12 jaar) én hun ouders in de training “Ho, tot hier en niet verder…!”

Een dag vol afwisseling van theorie en samen ‘doen’.

Aan den lijve ervaar je de essentie van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en maak je kennis met de werkvormen uit de kind-oudertraining.

Daarnaast krijg je een toelichting op de visie, onderbouwing, werkwijze en toepassing van deze methode in het werken met kinderen én ouders met verschillende doelgroepen.

Na deze dag heb je inzicht in de ‘bouwstenen’ die de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid faciliteren; ben je je bewust(er) van het belang van een goede invulling van de basisbehoeften; beschik je over een aantal werkvormen en vaardigheden, die je direct in de praktijk kunt toepassen.

1-daagse TRAINING – CHOICE

9 februari 2018 – 10.00 – 17.00 te Heerlen

Maak kennis met de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de toepassing hiervan in het werken met  JONGEREN (12 – 18 jaar) én hun ouders in de training CHOICE.

Een dag vol afwisseling van theorie en samen ‘doen’.

Aan den lijve ervaar je de essentie van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en maak je kennis met werkvormen uit het programma CHOICE voor jongeren en hun ouders.

Daarnaast krijg je een toelichting op de visie, onderbouwing, werkwijze en toepassing van deze methode in het werken met jongeren én ouders met verschillende doelgroepen.

Na deze dag heb je inzicht in de ‘bouwstenen’ die de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid faciliteren; ben je je bewust(er) van het belang van een goede invulling van de basisbehoeften; beschik je over een aantal werkvormen en vaardigheden, die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Bouwsteen 1:   2-daagse TRAINING

Bewegen – het fundament van Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid

25 en 26 januari 2018 – 10.00 – 17.00 te Ubbergen (Nijmegen)

Heb jij de ervaring dat praten maar beperkt ‘werkt’?

Vergroot je ‘talenkennis’ en ervaar hoe bewegend leren bijdraagt aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en handvatten biedt voor het omgaan met onrust, spanning, angst, verdriet, boosheid, agressie. Basis vormt de methode Ho, tot hier en niet verder…!

Ruim 80 % van de communicatie bestaat uit non-verbale boodschappen. In tal van opleidingen wordt daar weinig aandacht aan besteed. Kinderen praten niet óver iets, ze laten het zien en/of horen in hun gedrag.

Een beweging zegt meer dan 1000 woorden!

Gedrag is bewegen en vormt een non-verbale taal. Ook jij kunt die taal leren! Deze taal leer je niet door er over te lezen, maar door het aan den lijve te ervaren. Bewegingsobservatie en – analyse zijn daarbij behulpzame instrumenten.

Vergroot jouw deskundigheid en ontdek hoe jij het bewegend leren kunt in zetten in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders, opvoeders.

Bouwsteen 2:   2-daagse TRAINING

Basisbehoeften:  Grond onder de voeten…!

1 en 2 maart 2018 – 10.00 – 17.00 te Ubbergen (Nijmegen)

Elk kind is van zijn ouders en verzorgers afhankelijk voor de vervulling van de fundamentele behoeften.

Voor de liefde geboren betekent welkom zijn, er bij horen, een veilige plek. Daarbij zijn afgestemde voeding, ondersteuning, bescherming en begrenzing onontbeerlijk voor een evenwichtige ontwikkeling – lichamelijk, psychisch, emotioneel en relationeel.

Het is een hele uitdaging om de basisbehoeften optimaal te vervullen. Teveel of te weinig vervulling brengt onbalans, waardoor de psychosociale ontwikkeling stagneert of blokkeert.

Onvervulde behoeften leiden tot het onderdrukken of het compenseren van bijhorende gevoelens en worden vaak zichtbaar in het gedrag (internaliserend / externaliserend) en psychosomatische klachten.

Leer kijken naar de werkelijke behoefte achter het gedrag, zodat je direct kunt aansluiten bij en afstemmen op het kind en de positieve intentie. Zo bouw je aan een goede fundering: de basis voor een gezonde psychosociale ontwikkeling

Bouwsteen 3:  2-daagse TRAINING

Systeemgericht en integratief:  (On)zichtbare verbindingen…

12 en 13 april 2018 – 10.00 – 17.00 te Ubbergen (Nijmegen)

Kinderen staan niet op zichzelf. Zij worden bepaald door hun omgeving, door hun context, de relaties om hen heen, zelfs door de relaties uit vorige generaties. 

Er is altijd een wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving. De kwaliteit van deze wisselwerking is bepalend voor een gezonde psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid. 

Inzicht in de interactie tussen het kind en de omgeving geeft zicht op de achterliggende factoren die een rol spelen in het ontstaan en voortbestaan van psychosociale problemen. Daarnaast ook op wat er goed gaat en wat de gezonde krachten van het systeem zijn. 

Als professional maak je eveneens deel uit van het systeem. Kennis, vaardigheden en inzicht in jouw rol binnen zo’n systeem en op welke wijze je hier aan vorm en inhoud geeft zijn van doorslaggevend belang. Jij bent het instrument!

Vergroot jouw deskundigheid op het gebied van het systeemgericht en contextueel werken met kinderen, ouders en gezinnen. Over onderlinge relaties, rolpatronen, loyaliteit, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, meerzijdig partijdigheid, overdracht, tegenoverdracht…

Bouwsteen 4:   2-daagse TRAINING

Methodisch inzetten van werkvormen Ho, tot hier en niet verder…!

17 en 18 mei 2018 – 10.00 – 17.00 te Ubbergen (Nijmegen)

Meer informatie volgt!

Bouwsteen 5:   Individuele Coaching on the JoB

In onderling overleg.

Meer informatie volgt.

DSC_2550

INSCHRIJFVOORWAARDEN TRAINING / BOUWSTENEN

– Na aanmelding ontvangt U van ons een bevestiging van inschrijving met daarbij een factuur voor de kosten. Indien het factuuradres afwijkt van het persoonlijke adres, dit graag bij aanmelding vermelden.

– De inschrijving is definitief zodra de betaling is ontvangen.

– Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de opleiding worden de opleidingskosten minus € 35,- administratiekosten gerestitueerd.

– Bij annulering tussen acht en vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum bent u 50% aan kosten verschuldigd.

– Bij annulering minder dan vier weken voor de aanvangsdatum bent u het hele bedrag verschuldigd en is er geen recht meer op restitutie. Wel kan een ander uw plaats innemen.

– Indien de training niet door gaat, om welke reden dan ook, wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Men kan zich met voorrang inschrijven voor de eerst volgende training.

– De training gaat door met minimaal 10 deelnemers.

– Stichting Uit eigen beweging behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij te weinig deelnemers. Het inschrijvingsgeld wordt dan zo snel mogelijk teruggestort.

– Annulering dient door beide partijen schriftelijk te gebeuren.

– Bij klachten handelt men volgens de klachtenprocedure.

Ho, tot hier en niet verder...!

Heb je vragen of wil je weten of deze methode bij jou past, neem dan contact met ons op.