colette
10635896_692584707496341_5314732495872371513_n

SEMINAR

Maak tijdens het SEMINAR Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid op indringende én speelse wijze kennis met de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de rationale van deze methodiek.

Ontdek hoe het bewegend leren je lichamelijk, mentaal, emotioneel en relationeel beïnvloed en bijdraagt aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. 

Recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychologie, biologie en neuro-wetenschap, bevestigen de werkzame factoren van de methode Ho, tot hier en niet verder…!

Centraal staat de vraag: Wat heeft een kind nodig voor een gezonde ontwikkeling en het vermogen tot empathie en compassie, om uit te groeien tot een liefhebbende volwassene?

We staan stil bij de problemen waar kinderen in onze westerse samenleving mee te maken hebben en hoe vroegkinderlijke ervaringen inwerken op het brein en het stressresponssysteem, waarvan bekend is dat deze een centrale functie speelt bij psychosociale problemen.

Aan den lijve ervaar je hoe deze kennis aanknopingspunten biedt voor het voorkomen, verhelpen en omgaan met psychosociale problemen, met het bewegen en spelen als werkvorm.

Een pleidooi voor een liefdevolle samenleving waarin geen voedingsbodem is voor pesten, angst en depressie, eenzaamheid, sociaal isolement, suïcide, geweld, misbruik, mishandeling en radicalisering.

PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR WIE? Voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren.
Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ. 

DOOR WIE? Jooske Kool, methodiekontwikkelaar van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en directeur van Stichting Uit eigen beweging. Zij is Specialist Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid van kinderen en jongeren, Psychomotorisch therapeut en Bewegingsexpressie-therapeut en werkt ruim 40 ruim jaar met kinderen, jongeren en hun ouders.

KOSTEN inspirerende lezing/workshop van ca. 2 uur: € 15,-
Inclusief bewijs van deelname voor SKJ accreditatie, koffie/thee, 10% korting op de boeken.

ACCREDITATIE mogelijk bij Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ)

WAAR EN WANNEER? Binnenkort volgen de nieuwe data voor 2018.

AANMELDEN Stuur een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl of neem rechtstreeks contact met ons op.

Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.